Barnäktenskap med 14-åring erkändes av Skatteverket

2:28 min

Ett äktenskap mellan en 14-årig flicka och en 21-årig man godkändes förra året av svenska myndigheter. Det kan Ekot avslöja idag. Fallet har väckt starka känslor, men är bara ett av flera exempel de senaste åren på barnäktenskap som erkänts i Sverige.

Det var i somras som den 14-åriga flickan kom tillsammans med sin 21-årige man som asylsökande till Göteborg.

Eftersom det handlade om ett barn kopplades socialtjänsten i Göteborg in, som beslutade att paret skulle placeras tillsammans i en lägenhet i en annan kommun i Västsverige.

Ett beslut som ifrågasattes starkt av socialtjänsten i den kommun där paret placerades. En chef på socialförvaltningen i den kommunen säger till Ekot att det är omöjligt att leva upp till socialtjänstlagen och medverka till trygga uppväxtförhållanden för ett barn, om barnet lever som gift med en vuxen.

– Jag tror att det skulle bli ganska starka reaktioner om en svenskfödd flicka berättade att hon var gift. Men reaktionerna blir uppenbarligen inte lika starka när barn kommer från andra länder, säger socialchefen. 

Men enhetschefen på socialjouren i Göteborg, Ragnhild Ekelund, håller inte med om att det inte går att leva upp till socialtjänstlagens krav om ett barn lever som gift.

Hon vill av sekretesskäl inte kommentera det enskilda fallet, men säger att det inte behöver vara fel att placera ett asylsökande barn tillsammans med en vuxen person som barnet är gift med.

– Frågan är var tryggheten är för en person. Det skulle kunna vara att tryggheten är den partner man har med sig, säger Ragnhild Ekelund.

När 14-åringen och 21-åringen senare fick uppehållstillstånd godkändes deras äktenskap av Skatteverket som folkbokförde dem som gifta.

Äktenskap med personer under 18 år är ovanliga i Sverige men förekommer. Så sent som 2013 var tre 15-åringar, en 16-åring och sju 17-åringar folkbokförda som gifta i Sverige, samtliga flickor.

Förra året skärptes de lagar som gäller barnäktenskap. Bland annat går det inte längre går att få dispens för att gifta sig i Sverige om man är under 18 år.

Dessutom stärktes skyddet mot tvångsäktenskap med de nya brottsrubriceringarna "äktenskapstvång" och "vilseledande till tvångsäktenskapsresa".

Men trots lagskärpningarna ger lagen fortfarande utrymme för att barnäktenskap ingångna utomlands i vissa fall kan erkännas i Sverige, bland annat om ingen av parterna hade någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Men i just det aktuella fallet med den 14-åriga flickan var det fel att erkänna äktenskapet, säger idag Per Skogh på Skatteverkets rättsavdelning. Efter en kammarrättsdom 2009 är praxis att äktenskap med barn under 15 år inte erkänns i Sverige, säger han.

– Det är klart att det är beklagligt när det händer. Det är väl ouppmärksamhet, ett misstag helt enkelt.

Efter att socialtjänsten i den kommun där 14-åringen och 21-åringen placerats ifrågasatte Skatteverkets erkännande av äktenskapet, så har det nu annullerats och 14-åringen har fått en annan placering.

Socialchefen Ekot pratat med är upprörd över hur svenska myndigheter har agerat i det här fallet.

– Man är ett barn när man är 14 år! Även om man kommer från ett annat land än Sverige.