C vill låta föräldrarna välja barnomsorg

Centerpartiet lägger om sin familjepolitik helt och hållet. Centern föreslår nu att föräldrarna ska få en barnomsorgscheck och själv välja vilken barnomsorg de vill köpa: kommunal, privat, familjekooperativ eller nånting annat.

Centern tänker sig att barnomsorgschecken ska ge runt 70 000 kronor om året per barn. Det motsvarar ungefär den summa en heltidsplats i den kommunala barnomsorgen kostar skattebetalarna.

Ersätta maxtaxan
Taxan ska vara ett konkurrensmedel och maxtaxan ska bort. Det förutsätter någon form av etableringskontroll för att säkra att barnen får bra omsorg, menar centerns partisekreterare Jöran Hägglund.

– Den som bedriver barnomsorg ska man kunna lita på. Men det måste finnas en mycket större valfrihet än vad som finns idag, säger han.

Om det är staten eller kommunerna som ska stå för checken har centerpartiet inte bestämt. Partisekreteraren Jöran Hägglund tycker att det tål att diskuteras.

– Staten ska kanske ta det ansvaret. Sen får kommunerna bedriva barnomsorg om de vill men de blir beroende av att folk vill köpa deras barnomsorg och inte någon annans.

Inget kontantstöd
Pengarna ska användas för att köpa barnomsorg. Det ska inte vara ett kontantstöd för föräldrar som vill stanna hemma, menar Jöran Hägglund.

– Barnomsorgen är en del för att möjliggöra att man ska kunna arbeta och därför ska man kunna köpa omsorg på heltid eller deltid och det ska också kunna vara möjligt att gå ner i arbetstid om man vill det men det är inte tänkt som ett kontantstöd för att kunna vara hemma, säger han.

Centerpartiets styrelse ska diskutera det här förslaget på måndag.

Inte förankrat i alliansen
Det är inte förankrat hos de andra borgerliga partierna men däremot i centerhistorien, förslaget är inspirerat av ett handlingsprogram från 40-talet.

– Det har blivit så att föräldrarna får anpassa sig efter samhället och inte tvärtom. Nu tar vi steget tillbaka och det tycker jag känns riktigt bra.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se