Sommarsimskolor slås samman

Sommarsimskolorna koncentreras till allt färre platser i länet. I tätorterna är sommarens simskolor ofta redan fullbokade, men ute vid sjöar och vikar har många kommuner dragit in kurser med fåtal deltagare för att spara pengar.

Kommunerna hoppas att idrottsföreningar ska ta över simundervisningen, men bara ett fåtal har gjort det.