Linköping

Stångåns vattentäkt olämplig

1:48 min

Linköping bör hitta en ny plats att ta sitt dricksvatten från framöver. Det anser företrädare för länsstyrelsen. Linköping tar vatten från två ställen idag, Motala ström och Stångån och det är just vattentäkten vid Stångån som nu ifrågasätts.

Dricksvattnet i Linköping är godkänt idag men forskaren och biologen Ingela Helmfrid på arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset menar trots det att vattnet från Stångån inte är fräscht.

– Det finns förorenade områden och det är dagvatten som går ut i Stångån.

Dagvatten renas inte, eller?

– Nej, det renas inte och jag tycker personligen att det inte är bra. Det är ofräscht att få i sig det här vattnet som kommer från en hel stad säger Ingela Helmfrid.

Kommunen tar regelbundet prover för att kontrollera att vattnet går att dricka. Enligt proverna är det inget fel på dricksvattnet i Linköping. Men Ingela Helmfrid menar att det trots allt kan vara en falsk säkerhet, eftersom bara en bråkdel av alla ämnen som kan spridas till vattentäkten analyseras.

Ytterst är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka prov som ska tas. Men förutsättningar ändras när nya ämnen från bland annat industrin hamnar i dricksvattnet och därför anser forskarna att fler kemikalier ska spåras. För vilka sammantagna effekterna blir av miljögifter från vatten tillsammans med andra kemikalier som vi utsätts för är idag okända, menar Ingela Helmfrid.

Miljöskyddshandläggare Göran Thunberg på länsstyrelsen att det kan vara läge för Linköping att hitta en ny plats att ta sitt dricksvatten från.

– Risker och hot är naturligtvis större i tätbebyggda områden och rimligtvis borde det vara lite bättre förutsättningar längre ner i Stångån säger Göran Thunberg.