Tippbräda mot hjärtflimmer

Flera svenska sjukhus vill nu prova en unik behandlingsmetod mot förmaksflimmer, som tagits fram i Lund. Det är en enkel tippbräda som hjärtpatienten får ligga på i olika lutningar och som gör att hjärtat återfår sin normala rytm.
Efter en kort behandling kan patienterna gå hem direkt, säger Max Ingemansson, överläkare på akuten vid universitetssjukhuset i Lund, till Ekot. Cirka 100 000 svenskar lider av kroniskt förmaksflimmer - ungefär lika många har besvär i perioder och idag behandlas dessa patienter vanligtvis med medicin och så kallad elektrisk konvertering, dvs elstötar.