Yrkeslärarutbildning samordnas i Malmö

Malmö högskola får ansvaret för att samordna vidareutbildningen av yrkeslärare. Det väntas regeringen föreslå. Det är då Malmö som får det övergripande ansvaret, men utbildningen ska även ges på sju andra orter i landet.

– Vi samordnar antagning, resurser och utbildning, säger Göran Levin, utbildningschef på Malmö högskola.

Projektet riktar sig till yrkeslärare på gymnasiet som saknar examen. Utbildningen är på 60 poäng och ska ges på halvtid och distans. Fram till och med år 2008 är det 1000 utbildningsplatser som ska tillättas.

– Det är mycket, så vi hoppas att vi kan klara volymen här, säger Göran Levin.


Vad betyder det här för Malmö högskola?

Det är roligt att vi får överta samordningsansvaret, och det är smickrande för oss. Det innebär samtidigt alltid resurser och man kan behålla personal och kanske anställa personal, säger Göran Levin.

Någon gång under hösten väntas utbildningen komma igång.