Obehöriga lärare utbildas

I regeringens vårproposition aviserades att 1000 obehöriga yrkeslärare ska erbjudas vidareutbildning på halvtid. 500 platser inrättas i höst, och resterande 500 platser nästa vår.

Malmö högskola får det övergripande ansvaret och ska samordna utbildningen med de andra aktuella lärosätena: däribland universitetet i Karlstad.

Projektet innebär att verksamma yrkeslärare kan skaffa sig formell behörighet samtidigt som skolorna kan anställa yrkeslärare som får tjänstledigt på halvtid för att studera.

Många yrkeslärare går i pension de närmaste åren och de nyutbildade lärarna räcker inte till.