Skogsstyrelsen + skogsvårdsstyrelsen = Skogsverket

Slå samman skogsstyrelsen och de regionala skogvårdsstyrelserna till en enda myndighet, Skogsverket.

Det föreslås i en utredning som överlämnades till skogsminister Ulrica Messing.

I betänkandet föreslås också bland annat att skogsvårdsorganisationens uppdragsverksamhet ska minska och att rotstämplingen helt ska upphöra.