Mål: Invandrare i jobb inom två år

3:21 min

Jobben är i fokus även för regeringens integrationspolitik. Likt allianspartiernas förslag så vill Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, se skräddarsydda lösningar och en tidig validering av kompetens.

– Det viktigaste är att människor kommer i arbete och gör det tidigt. Det är så du etablerar dig i det svenska samhället och lär dig språket. För att det ska fungera behövs det också fler bostäder och att alla kommuner är med och tar ett ansvar för de nyanlända och att barnen får plats på ett bra sätt i skola och förskola. Så det är flera saker som behöver fungera, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister och övergripande ansvarig för regeringens integrationspolitik.

Den senaste tiden har integration seglat upp som den hetaste politiska frågan. I dag presenterar regeringen sin nya integrationspolitik och även de fokuserar på att nyanlända snabbt ska komma ut i arbetslivet. För att underlätta etableringen vill regeringen att fler bostäder byggs i delar av landet där arbeten finns och att kommuner ska ges ökat stöd för att nyanlända barn ska få en bra utbildning.

Regeringen sätter även press på kommunerna och understryker vikten av att alla är med och tar emot nyanlända. Även civilsamhället ska få extra stöd för att kunna underlätta etableringen. Regeringen vill att föreningar, så som språkcaféer och fadder-verksamheter, ska spela en större roll i integreringen.

Tre av de fyra allianspartierna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet, har också presenterat nya politiska förslag på området.

Folkpartiet och Kristdemokraterna har bland annat föreslagit att uppehållstillstånden ska förändras så att det blir vanligare med tillfälliga uppehållstillstånd, något Ylva Johansson menar är kontraproduktivt eftersom ett permanent uppehållstillstånd ökar integreringen i samhället. Kristdemokraterna vill även dra in pengarna för asylsökande som väljer eget boende istället för att bo i Migrationsverkets boenden. I en intervju i Sydsvenskan i början av februari så öppnade Ylva Johansson upp för att se över lagen om eget boende, men nu säger hon att några förändringar inte är på gång i dagsläget.

Även Centerpartiet har presenterat en ny integrationspolitik, och Ylva Johansson säger att av allianspartierna så är är det Centerns förslag som ligger mest i linje med regeringens synsätt. Partiet har presenterat förslag om att asylsökande ska få språkundervisning redan på asylboendet, och att Migrationsverket och inte enbart Arbetsförmedlingen tidigt i asylprocessen ska påbörja en kartläggning av de nyanländas kompetens. Moderaterna har inte ännu presenterat sina förslag utan utreder fortfarande frågan.

Ylva Johansson säger att hon hittills inte är imponerad av Alliansens integrationspolitik.

– I dag fungerar det inte alls tillräckligt bra. Jag ser stora problem med den så kallade etableringsreformen och etableringslotsarna som är den insats som alla nyanlända får. Hela idén om "one size fits all" tror jag är helt fel tänkt. Det krävs mycket mer satsning på att komma ut på arbetsplatserna, komplettera utbildning och validera.

Ylva Johansson säger att målet är att nyanlända invandrare ska vara i jobb inom två år, och hon tycker att det är en realistisk målsättning. Regeringen vill nu inrätta ett "snabbspår" ut på arbetsmarknaden för personer som fått uppehållstillstånd. Tanken är att tidigt matcha nyanlända med jobb utifrån deras intressen och kompetens - rätt person på rätt jobb. Ylva Johansson inleder nu samtal med arbetsmarknadens parter för att se vad de behöver för att projektet ska kunna sjösättas så snart som möjligt. Förhoppningen är att det första "snabbspåret" ska vara på plats år 2016.

Nyckeln är flexibilitet på arbetsmarknaden, och Ylva Johansson säger att även om hon inte tror att turordningsreglerna i arbetsrätten är problemet, så är hon inte främmande för att göra förändringar i LAS om arbetsmarknadens parter kommer överens.

– Jag för samtal med parterna och är väldigt optimistiskt för det finns en stor vilja bland parterna att hjälpa till och hjälpa nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden, men det krävs också att vi lägger om hela etableringspolitiken så att vi kan satsa tidiga resurser på att bedöma betyg, validera kompetens, ge kompletterande utbildning, ge svenskutbildning i samband med att man är ute på praktik eller anställning. I dag tar det otroligt lång tid, och tid är skadligt i etableringsprocessen, säger Ylva Johansson.