Giftiga kemikalier används på flera ananasodlingar

Naturskyddsföreningen avslöjar i två nya rapporter att många giftiga kemikalier används när oekologisk ananas odlas i Filippinerna och i Kenya.

Företaget Dole Philippines INC i Filippinerna och företagen Del Monte, Kakuzi och Ndemo i Kenya använder många bekämpningsmedel på sina odlingar. Ämnena är både skadliga och en del är förbjudna i Europa. 

Det här är företag som odlar ananas som säljs konserverad i butiker i Sverige, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det är bekämpningsmedel som kan ha allvarliga konsekvenser både för människornas hälsa och för djur och natur. Och det är förstås väldigt upprörande, säger Johanna Sandahl som är ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ämne som orsakat dödsfall

Det är Naturskyddsföreningens sammarbetsorganisationer MASIPAG i Filippinerna och PELUM i Kenya som undersökt och skrivit två rapporter om hur oekologisk ananas produceras i de båda länderna. Enligt Naturskyddsföreningen kan en ananas besprutas över tio gånger med kemikalier.

En av kemikalierna som används i Kenya är Parakvat. Det som används som ogräsmedel innan plantering. 

– Det är ett ämne som är välkänt i de här sammanhangen och som orsakar väldigt många dödsfall globalt sett, säger Peter Bergkvist som arbetar på Kemikalieinspektionen om ämnet Parakvat.

Företaget Arvid Nordquist är svenska konsumentkontakten för Del Monte och de säger att de inte använder ämnet Parkvat på sina odlingar.

Förbjudna sedan flera år tillbaka

Andra ämnen, som enligt Naturskyddsföreningen, används på odlingarna är Telone ll och Hyvar. 

Telone ll används på odlingar i Kenya och är ett ämne som varit förbjudet i EU sedan 2002. Det är mycket giftig för människor, fisk och andra djur som lever i vatten, kan vara cancerframkallade. Och det kan även vara farlig för fåglar och ha ozonförtunnande egenskaper.

Hyvar används på odlingar i både Filippinerna och Kenya. Ämnet har varit förbjudet i EU sedan 2002. Forskning visar att råttor får leverskador och organ svikt när de har fått i sig ämnet. Det ökar också risken för att andra däggdjur ska få cancer och bli drabbade av genförändringar.