Ännu ett överklagande om Nautilus gym i Arboga

Det segdragna ärendet med företaget Nautilus gym vid kommunala Ekbacksbadet i Arboga fortsätter, ännu en gång överklagas nu kommunens agerande. Kommunen har tidigare, efter en dom i länsrätten, tvingats avbryta och börja om arbetet med Nautilus avtal, och nu överklagas det alltså igen av stiftelsen ”Den nya välfärden”.

- Det här hade ju inte behövts om man hade gjort rätt från början, men det är ju viktigt att man vet att kommunen följer lagen, även för andra företag i framtiden, säger Marina Kajstrand, en av dem som överklagar.

Företaget Nautilus bedriver gym i den kommunala simhallen i Arboga, men vill bygga ut lokalerna. Redan 2003 skrevs ett nytt avtal med kommunen, där Nautilus bekostade hela utbyggnaden bland annat mot att man fick ett hyreskontrakt på många år framåt. Men det avtalet fick rivas upp efter en dom i länsrätten, eftersom det stred mot lagen om offentlig upphandling.

Kommunen beslutade då att själv stå för kostnaderna för utbyggnaden, maximalt 3,7 miljoner kronor, och sedan hyra ut lokalerna till Nautilus, men nu har alltså även det beslutet överklagats. Den här gången gäller inte frågan upphandling, nu menar de överklagande att Nautilus får ett otillåtet stöd genom att få ha sitt gym i kommunens lokaler i badhuset.

Men trots överklagandet kommer kommunen att fortsätta förberedelserna för nybygget, så länge inte länsrätten säger något annat, det menar Arbogas kommunalråd P-O Nilsson, som inte vill att ärendet ska dra ut på tiden än mer.

- Personligen anser jag spontant att vi nu inte har anledning att vänta längre. ( ... ) Vi har ju tagit rättelse efter att det överklagades förra gången och nu gått igenom det här väldigt noggrannt för att göra det här på ett mindre praktiskt sätt men ett mera korrekt sätt, säger P-O Nilsson.