Almi på Gotland får dela på miljoner

Almi på Gotland har tillsammans med Sörmland och Stockholm tilldelats elva miljoner kronor till produktutveckling i gotländska företag.

Pengarna ska gå till extra tjänster som företagen behöver för att utveckla en vara eller en tjänst - men det kan också handla om utbildning eller projektanställningar.

Pengarna ges som bidrag till företag med max 100 anställda och med en årsomsättning under tio miljoner kronor.