MP satsar på kvinnor

Miljöpartiet ska satsa mer på de kvinnliga väljarna.

Temat på partiets kongress som startar i dag är feminism och planer finns på ett kvinnoförbund.

Owen Laws, miljöpartist från Krokoms kommun är ett av de 171 ombuden på kongressen och han har ännu inte bestämt sig om han ska stödja förslaget.

Det är en viktig fråga - förutsatt att kvinnoförbundet representerar alla kvinnor i hela partiet, inte bara en liten falang inom ett begränsat geografiskt område, anser Owen Laws.

Andra viktiga frågor Owen Laws kommer att jobba för är utträde ur EU samt att det blir en bra glesbygdspolitk.