Salut för FN som fyller fem år 1950

30 min

I Moskva skjuts salut för freden och i London ringer kyrkklockorna för freden. Men i Stilla Havet pågår dock fortfarande kriget.