Bäst vara mamma i Sverige

Sverige är världens bästa land att vara mamma i, visar en rapport från Rädda Barnen. Men i u-länderna går var fjärde blivande mamma aldrig ur grundskolan.

Att utbilda flickor är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra barnens situation och ländernas ekonomiska utveckling, enligt rapporten.

Var fjärde flicka i utvecklingsländerna går aldrig ur grundskolan, utan hoppar av redan efter ett eller två år i skolan.

Fattigdom, diskriminering, konflikter och kulturella normer hindrar flickorna från att gå i skolan. 58 miljoner flickor och 45 miljoner pojkar går aldrig i skolan.

Det visar en rapport från Rädda Barnens amerikanska systerorganisation Save the children US.

Utbildning viktig
Enligt rapporten är utbildning för flickor är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra barnens situation. Utbildning hjälper flickorna både när de själva är barn och när de blir mödrar.

Barnets livskvalitet är tydligt kopplat till mammans hälsa och utbildningsnivå.

Länder som misslyckas med att utbilda flickor kan förvänta sig högre dödlighet för mammor och barn, fler som insjuknar i hiv och aids, ökad fattigdom och en lägre ekonomisk tillväxt, säger Jörgen Runholm, som är Rädda Barnens ansvarige i utbildningsfrågor.

– Den bästa investering man kan göra i fattiga länder är att låta flickor gå i skola. De ser till att deras barn när de blir mödrar är friskare och att de får gå i skolan. De kommer snabbare till hälsovård och flickorna får fler möjligheter att tjäna pengar, säger Jörgen Runholm.

Rapporten jämför 110 länder och innehåller ett mödraindex, som visar vilka länder det är bäst och sämst att vara mamma i.

Sverige i topp
Sverige toppar listan, följt av Danmark och Finland. I botten finns främst afrikanska länder. Sämst av alla länder att vara mamma i är Mali och Burkina Faso.

Skillnaden mellan länderna på listan är enorm. Mammor i de tio länderna längst ned på listan löper 500 gånger så stor risk att dö under graviditeten eller födandet. Det är 25 gånger större risk att deras barn dör innan de fyllt fem år.

FN och andra organisationer arbetar sedan några år tillbaka för att utbilda fler flickor och kvinnor. I många länder så är män och patriarkala strukturer ett hinder för utvecklingen.

Men Jörgen Runholm berättar att Rädda Barnens skolor i Afghanistan visar framsteg. Byarnas manliga råd vill att barnen ska få utbildning och där går fler flickor än pojkar i skolan numera.

– I alla byar där skolorna finns har byråden beslutat sig för att det är viktigt att alla får gå i skolan och framför allt att flickorna får gå i skolan, säger Jörgen Runholm på Rädda barnen.

Andreas Öbrink
andreas.obrink@sr.se