Kvalitén på högskolan hotas

Bristen på lärare och resurser vid de svenska högskolorna hotar kvalitén på utbildningarna. Det anser Högskoleverket som på uppdrag av regeringen granskar utbildningarna.
Högskoleverkets chef Sigbrit Franke säger till Dagens Nyheter att högskolorna bör slå av på utvecklings- och utbildningstakten och återställa kvalitén. Hon säger också att regeringen bör ingripa mot lärarbristen på högskolorna. På elva år har antalet studenter vid högskolorna ökat med 73 procent till 300.000 studenter. Under samma period har antalet lärare ökat med mindre än 25 procent.