Här är regeringens nya plan för integration i Sverige

1:59 min

Regeringen presenterar i dag ett omfattande förslag för förbättring av integrationen med den stora flyktingström som nu kommer till Sverige. Satsningar föreslås för att flyktingar snabbare ska kunna etablera sig i landet.

Bland annat ska vuxna hjälpas in på arbetsmarknaden med bättre undervisning och snabbare validering av yrkeskunskaper.

Barn och ungdomar som kommer hit ska ges ökat stöd i skolorna. Dessutom vill regeringen öka bostadsbyggandet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Det viktigaste är att vi i regeringen har bestämt oss för att klara av den här stora utmaningen att många människor kommer. Men också den fantastiskt stora möjlighet som det innebär att vi blir fler personer som kan arbeta i Sverige, säger hon till Ekot.

Men hur är det möjligt att klara av det?

– Det är möjligt, men det krävs ju politik. Det krävs att man satsar på bostadsbyggande, på arbetsmarknadspolitiken och på skolorna, säger Ylva Johansson.

Integrationen av flyktingar har inte varit bra varken under socialdemokratiska eller borgerliga regeringar, skriver partiledarna i Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Dagens Nyheter i dag.

De ser den stora flyktingströmmen som en tillgång för Sverige att få ny arbetskraft som behövs när andelen pensionärer ökar. Regeringen föreslår förbättringar på flera områden.

Vuxna ska lättare kunna få jobb, bland annat genom bättre undervisning i svenska och snabbare validering av yrkeskunskaper.

Även nyanlända barn och ungdomar ska tas emot bättre i skolan genom ökat stöd till kommunerna. Undervisning ska även ges på hemspråk så att ämneskunskap inte tappas bort.

Regeringen föreslår också åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Det behövs för både ungdomar och studenter och för flyktingar säger Ylva Johansson:

– Det krävs ju att vi bygger väldigt många fler bostäder, redan i dagsläget. Det kommer att krävas ännu mer när det kommer ännu fler till Sverige. Så det behövs bostäder överallt, och vi har också bostadsbrist i nästan alla kommuner i Sverige, säger hon.

Johansson och regeringen vill inte säga hur mycket satsningen kostar. Siffror kommer i vårbudgeten. När det gäller den ojämna fördelningen av flyktingar mellan olika kommuner ger Ylva Johansson beskedet att alla ska bidra i mottagandet.

– Det är nödvändigt att vi får en förändring av dagens situation, det är ohållbart att några få kommuner tar oproportionerligt stort ansvar medan andra inte gör det. Det här är ett åtagande för hela Sverige.

Ska det vara morot eller piska?

– Jag ska återkomma till de frågorna, man kanske behöver båda delarna.