Hamnsaneringen försenas igen - upphandlingen måste göras om

Den stora hamnsaneringen i Oskarshamn verkar inte komma igång i vår, trots allt. Förvaltningsrätten har beslutat att upphandlingen av projektet måste göras om.

En ny upphandling kan ta tid - uppemot två månader. Och även om Oskarshamns kommun väljer att överklaga förlvaltningsrättens dom, så skulle den rättsliga prövningen också ta tid.

Om de väljer att göra det eller inte, har kommunen inte bestämt sig för ännu.

Det som förvaltningsrätten har reagerat på, är att de inte tycker att det framgår tillräckligt tydligt i upphandlingen att alla som är inblandade i saneringen kommer kunna kommunicera med varandra via tolk till svenska.

Kommunen, å sin sida, säger till Barometern Oskarshamns-tidningen att de tycker att det här är lite märkligt eftersom det skulle göra det svårare för utländska företag att vara med och lägga anbud. Dessutom brukar EU ha synpunkter på sådant.

Det stora projektet var från början tänkt att inledas för flera år sedan, men har skjutits upp och var nu planerat till att dra igång i vår.

Det är det största efterbehandlingsprojektet hittills med statligt bidrag och går på cirka 500 miljoner kronor.

Av dem bidrar staten med nästan 400 miljoner, efter att det blivit klart att Naturvårdsverket går in med 223 miljoner. Resten av pengarna, 150 miljoner, står företag och skattebetalarna i Oskarshamns kommun för.