Skattesystem ska diskuteras

Ledningen för Stockholms läns landsting träffar på måndagen socialminister Lars Engqvist för att diskutera det omtvistade skatteutjämningssystemet.
Systemet innebär att starkare regioner hjälper svagare. Inom landstingssystemet är det i praktiken bara Stockholm som betalar och alla andra 24 landsting får pengar. Det borgerliga landstingsstyret i Stockholm låter medvetet ekonomin gå flera miljarder back i protest mot systemet. Moderaterna vill att svagare regioner ska stöttas med statliga medel, men det borgliga partierna är inte eniga i synen på skatteutjämningssystemet. Centerpartiet försvarar systemet och folkpartiet ska diskutera frågan senare i veckan.