Vårfloden räcker inte för att sänka elpriset

Efter två torra år är tillgången i de svenska vattenmagasinen god och snart kommer också vårfloden. Men det här kommer troligen inte att räcka för att pressa ned elpriset.

Anledningen är det höga kol- och oljepriset, säger Per Thorin som är chef för privatkunder i Sverige på Vattenfall.

– I Europa produceras en stor del av energin via fossila bränslen. Det är ofta olja och kol. Om priserna på olja och kol stiger, så innebär det också stigande elpriser i Europa. Då går en del export från Sverige ner till de höga priserna i Europa. Det får då en motverkande kraft mot den ökade tillrinningen, säger Per Thorin.

Beroende av övriga Europa
Förr var sambandet tydligt mellan vattentillgången i de svenska kraftdammarna och elräkningen. När snön smälte och vårfloden drog igång så sjönk priset.

Men det här är ingen självklarhet längre. Med den nya elmarknaden som inte bara omfattar Norden utan också norra Europa, har svenska elkonsumenter blivit beroende av hur elpriset sätts i Polen och Tyskland, till exempel.

En större elmarknad gör att svenskar kan få el från till exempel Centraleuropa när elen här under kalla vinterdagar rusar i höjden. Men det innebär också att de svenska kraftbolagen kan ta bättre betalt nu när de fått nya kunder i Europa, där priset just nu är högt.

Frågan är vad en svensk elkonsument kan hoppas på. I dag ligger elpriset på drygt 30 öre per kilowattimme, lite beroende på typen av avtal.

Prisutvecklingen är svårbedömt
Enligt Per Thorin är prisutvecklingen ovanligt svårbedömd just nu. Det handlar om vilken kraft som kommer att vara starkast, vårfloden eller oljepriset.

– Vi tror att det kommer att vara ungefär samma priser ett par månader framåt. Om vårfloden är den starkaste kraften så kan priserna falla lite, men om olje- och kolpriserna fortsätter uppåt är det istället risk att priserna stiger något.

Sören Granath, Ekonomiekot
soren.granath@sr.se