Nevs begär att få slippa skulder

2:10 min

Den krisdrabbade biltillverkaren Nevs i Trollhättan begär nu att slippa betala delar av skulderna och det är en förutsättning för att få en ny ägare.

– Ja, vi har konstaterat att det är tröghet och svårhet att komma till avslut, med de företag vi förhandlar med så länge som vi är under rekonstruktion. I dag har vi skickat ut ett förslag om ackord som ett sätt för att komma ur rekonstruktionen, säger Nevs vd Mattias Bergman till P4 Väst.

De flesta av Nevs fodringsägare ska få fullt betalt, men den krisdrabbade biltillverkaren vill att 100 av dem bara ska få delar av sina skulder betalda.

Nevs har leverantörsskulder på upp emot en halv miljard kronor och har befunnit sig i en rekonstruktion sedan i augusti. Företaget stoppade produktionen i fabriken i Trollhättan i maj efter att man hade fått stora ekonomiska problem.

Förhandlingarna för att Nevs ska få en ny huvudägare, enligt P4 Västs uppgifter indiska Mahindra, drar ut på tiden. En av anledningarna är också att det fortfarande är oklart om försvarskoncernen Saab AB tillåter Nevs att fortsätta använda varumärket Saab.

– När de gäller den tänkbara huvudägaren är det fortfarande dialogen med Saab AB som återstår. Det pågår en dialog och vi har en fortsatt förhoppning där. När det gäller den partner vi jobbar med för ett teknisk utvecklingscenter så har vi gjort stora steg framåt, men det kommer börja med utvecklingsuppdrag, säger Nevs vd Mattias Bergman.

I början av rekonstruktionen uppgav Nevs att företaget inte skulle begära ett ackord, alltså att skulderna till underleverantörerna skrivs ned. Men nu kommer alltså ett sådant besked ändå.

Dagen ackordsuppgörelsen innefattar ett ackord om 50 procent för oprioriterade fordringsägare, med fordringar över 500 000 kronor. Det betyder att av totalt 573 fordningsägare så får 469 hela sin fodran betald, och 104 fordringsägare får sina fordringar på över en halv miljon reducerade med 50 procent.

Den krisdrabbade biltillverkaren har tidigare fått kritik från flera leverantörer som inte vill skriva ned sina skulder.

– Det är ganska självklart att alla vill få fullt betalt. Samtidigt är nu valet att flertalet får fullt betalt och att 100 företag komemr att få del av skulden nedskriven med 50 procent att det är ett bättre alternativ än en tråkig konkurs, säger Nevs vd Mattias Bergman.

Kommer ni ansöka om en förlängd rekonstruktion?

– Vi kommer nu också ansöka om en förlängning av rekonstruktionen. Vi kommer ansöka som vanligt, det är en tremånadersperiod, och det är för att kunna slutföra ackordet. Men så snart ackordet är slutfört kommer vi ansöka om att rekonstruktionen ska upphöra, säger Bergman.