Små och splittrade organisationer bland muslimer i Göteborg

Muslimer i Göteborg är sämre organiserade än sina trosfränder i både Stockholm och Malmö.

En undersökning som gjorts på Göteborgs universitet visar att det finns många muslimska församlingar och organisationer i Göteborg men att de är relativt små och splittrade.