Svår kamp mot försäkringskassan

Ett förstört liv och ständigt värkande axlar. Sex specialistläkare som intygar att det är en arbetsskada, men försäkringskassan och en hård lagstiftning gör att Slöjd- och teknikläraren Benny Ekman i Vänersborg inte får sin skada godkänd som arbetsskada:

Benny Ekman kamp mot tjänstmännen på försäkringskassan har pågått i tio år. För det är nu tio år sedan han slutade sitt jobb som slöjdlärare på högstadiet i Trollhättan. Ett jobb som han gick in för så mycket att axlarna blev utslitna.

När Benny Ekman tvingades att sluta sitt lärarjobb ansökte han om att få sina utslitna, värkande axlar klassade som arbetsskada. Men två år innan Benny Ekman sjukskrev sig skärptes svensk lagstiftning när det gäller arbetsskador. Så mellan 1993 och 2002 blev det mycket svårt att få gehör för försäkringskassan.

- Jag uppfyller till fullo de krav som blev uppställda 1993 säger Benny Ekman.

Benny Ekman fick rätt i länsrätten, men försäkringskassan överklagade till Kammarrätten där det blev avslag. Nu hoppas han att regeringsrätten ska ta upp hans fall.