Oika syn på vårdgarantin

Örnsköldsviks- och Sollefteå sjukhus skulle redan idag klara av en vårdgaranti inom många områden. Kötiderna till dom vanligaste operationerna överstiger inte tre månader.

Sämre ser det ut på Sundsvalls sjukhus där köerna till knäleds-, korsbands-, höftleds- och gråstarrsoperationer ligger omkring ett halvår.

Regeringens utlovade nationella vårdgaranti träder i kraft 1:a november i år och innebär att patienter som vill ha behandling, t ex en operation, ska erbjudas det inom tre månader.

Om inte det egna landstinget klarar av det, så ska patienten erbjudas vård i ett annat landsting och få full kostnadstäckning.

Landstingsrådet Ewa Söderberg, socialdemokrat, säger nu att Landstinget Västernorrlands ambition är att klara vårdgarantin från den 1:a november. Patienter som står i kö i Sundsvall kan istället opereras i Sollefteå eller Örnsköldsvik, eftersom det är hela landstingsområdet som räknas.

OM man däremot inte klarar vårdgarantin utan måste börja skicka folk till andra landsting, så kommer landstinget Västernorrland att förlora mer pengar och därmed ha ännu svårare att erbjuda bra vård, säger hon.

Moderaterna däremot tror inte alls att landstinget kommer att klara av att uppfylla vårdgarantin. Garantin gäller inte bara operationer och dom årslånga köerna till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, kommer t ex inte att vara åtgärdade, säger Jacomina Beertema som är moderat gruppledare i landstinget.

Det är alldeles för kort om tid och har satsats alldeles för lite pengar på vårdgarantin, säger Beertema.