Kommun får rätt angående nekat bidrag

Även länsstyrelsen i Blekinge ger Olofströms kommun rätt i hanteringen av ett ärende där man nekade en 20-årig man med svenskt medborgarskap socialbidrag.

För en knapp månad sedan gjorde länsrätten samma bedömning.

– Vi har efter att ha granskat all dokumentation kommit fram till att kommunen handlagt det här ärendet på ett korrekt sätt, säger Thomas Lilja, socialkonsulent på länsstyrelsen.

Återvände från Bosnien
Den 20-årige mannen invandrade tillsammans med sina föräldrar till Olofström 1986, fick medborgarskap och valde sedan att flytta tillbaka till Bosnien.

När han sedan kom tillbaka till Olofström i slutet av förra året sökte han socialbidrag, men blev nekad eftersom han inte ansågs ha planerat för sin fortsatta vistelse i landet. Beslutet överklagades till länsrätten som gick på kommunens linje.

Parallellt med länsrätten har länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet granskat kommunens handläggning av ärendet och kommit fram till samma slutsats som länsrätten gjorde i sin dom för en knapp månad sedan.

Ger kommunen rätt
Olofströms kommun har följt det regelverk som finns, men Thomas Lilja medger att det aktuella fallet är unikt i sitt slag i Blekinge.

– Vi har här på länsstyrelsen inte tidigare haft något liknande ärende som gäller hemvändande personer. Vår bedömning är dock att kommunen hanterat det här på ett korrekt sätt, säger han.