Splittrade reaktioner efter regeringens utspel om integration

1:53 min

Regeringen kallar facket och arbetsgivarna till samtal om hur man ska få nyanlända flyktingar snabbare in i jobb. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en presskonferens idag.

– Kriserna i världen gör att väldigt många människor är på flykt. Det blir en kraftsamling som krävs av politiken för att klara alla de utmaningar som samhället ställs inför, säger Ylva Johansson.

Prognoserna säger att allt fler flyktingar kommer att komma till Sverige de närmaste åren. Flera av alliansens partier har den senaste tiden gått ut med förslag om hur man ska möta den tillströmningen.

Idag var det regeringens tur. Och de första förslagen handlar om snabbare validering av utländska examina, bättre kurser i svenska medan man väntar på asylbeskedet och byggandet av fler bostäder.

Det enda nya i förslagspaketet är att regeringen kallar till ett möte med facket och arbetsgivarna för att tillsammans hitta en snabbare väg för de nyanlända från ankomst till jobb.

– I dag tar det i genomsnitt upp emot sju år för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Min och regeringens målsättning är att det ska kunna gå på två år, säger Ylva Johansson.

Landsorganisationen LO och arbetsgivarnas Svenskt näringsliv välkomnar regeringens utspel och säger sig vara redo att komma till samtalen. Men arbetsgivarna menar att regeringen måste vara beredd på att ändra sin politik.

– Ja, till exempel att man tar bort rabatten på ungdomsgivaravgiften, säger Carola Lemne, vd på Svenskt näringsliv.

Samarbetsorganisationen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inget emot att tala med fack och näringsliv om bättre integration. Tvärtom.

– Det ser vi positivt på. Vi deltar gärna i samtal med regeringen och parter på arbetsmarknaden hur man ska få en bättre integration, säger Anders Knape, moderat ordförande i SKL

De politiska reaktionerna har varit hårda.

– Det är en stor besvikelse. Sverige står inför en stor integrationsutmaning nu när flyktingströmmarna sannolikt kommer att öka under kommande år. Men det regeringen har presenterat i dag, det är ju helt innehållslöst, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.

Sverigedemokraterna tror inte på förslaget. Det är inte realistiskt, anser Paula Bieler som är integrationspolitisk talesperson.

– Man är väldigt optimistisk och talar om att det inte ska ta mer än två år att få sitt första jobb. Men man har fortfarande inte konkretiserat exakt hur ska gå till mer än att man ändrar sin ambitionsnivå.

– Man måste faktiskt räkna in att det handlar om väldigt, väldigt många människor som kommer på kort tid och plötsligt ska där, på något mystiskt vis, finnas jobb åt alla, säger Paula Bieler.