Ny myndighet efter skogsvårsdsstyrelsen

Landets alla skogsvårdsstyrelser kan komma att slås ihop till en enda myndighet om utredaren Maggi Mikaelssons, landshövding i Jämtland får som hon vill.

Men Föreningen Skogsägarna Norrbotten kritiserar förslaget och menar att man INTE vill bli behandlad lika över hela landet och skriver i ett pressmeddelande:

”Skillnaderna mellan skogsbruken i avlånga Sverige är för stora. Gemensamma direktiv för hela landet kommer att slå snett”

Men Maggi Mikaelsson säger bland annat att likhet i ekonomi och rättsfrågor blir bättre med en gemensam myndighet