Brist på surströmming i augusti

Det kan bli brist på surströmming till sensommaren. Det spår nu yrkesfiskarna i länet då strömmingen blir allt färre vid våra kuster.

Det främsta tecknet är att strömmingens vårlekar är kraftigt försenade och att det kommer att dröja innan strömmingen kan dras upp. Dröjer det för länge blir strömmingen för varm och då inte lämplig till att läggas in som surströmming.
Enligt fiskeriverket så kan strömmingsbristen bero på hårdare trålfiske eller att fisken har ändrat sitt beteende och sökt sig till andra områden. Det kan uppstå brist på strömming från Öregrund i söder till Skellefteå i norr. Många yrkesfiskare kommer också förlora stora belopp på bristen. Det finns de som kommer att förlora minst 40 000 kronor.