Få kommuner har genuspedagoger

Det ska finnas genuspedagoger som jobbar med jämställdheten i skolan i varje kommun, tycker regeringen. Men trots det är det bara Falu kommun i Dalarna som har satsat ordentligt på det här.

I Falun finns tre anställda som jobbar med jämställdhet i skolan.
I ytterligare fyra kommuner har man utbildat genuspedagoger, men eftersom de har kvar sina ordinarie tjänster jobbar de bara med jämställhet i bland.