Bakläxa för Karlstads stift: Fel att värva danska präster

Karlstad stift får bakläxa. De gjorde fel när de värvade danska präster för att bland annat lösa prästbristen i Dalsland.
Det är kyrkans motsvarighet till Högsta domstolen, Svenska Kyrkans överklagande nämnd som granskat reglementet och funnit att Karlstad stift bröt mot det när man rekryterade de danska prästerna.

Stiftet hade läst i kyrkoordningen, den regelsamling som styr kyrkans arbete, och hittat en paragraf som man ansåg tillämplig för att kunna rekrytera de danska prästerna.

Men tolkningen var för vid, anser nu Svenska kyrkans överklagandenämnd, eftersom paragrafen inte får användas för att fastanställda utländska präster.

-Vi blev överraskade. Vi trodde inte vi skulle få backning. Vad vi förstår måste vi be att få ändra kyrkoordningen, säger biskop Esbjörn Hagberg till Värmlands Folkblad.

I så fall måste biskopen, eller någon annan av ombuden i stiftet, skriva en motion till kyrkomötet som hålls i september. Om denna möjlighet ska utnyttjas, har man ännu inte bestämt.

För närvarande arbetar sex danska präster i stiftet.