Satsning på lust gjorde skolbarnen i Lekeberg bättre på att läsa

En satsning i Lekebergs kommun på att öka skolbarnens läslust har förbättrat barnens läskunskaper. För fyra år sedan anställde kommunen en bibliotekarie med uppdraget att ge barnen läslust.

Nu visar en kontroll av läsutvecklingen på kommunens alla fjärdeklassare att den har förbättrats sedan satsningen inleddes, berättar Kirsten Paulsson som är lärare på Lekebergsskolan och aktiv i läsprojektets styrgrupp.

Bakgrunden till satsningen i Lekeberg är att högstadiepojkarna i kommunen för fyra år sedan låg i botten av betygsstatistiken för hela landet, och förhoppningen är att bättre läskunskaper för unga elever ska ge dom bättre betyg när dom blir äldre.