Nytt läkemedel ökar chansen för vissa strokepatienter

En del av dem som får en blodpropp i hjärnan har idag stor chans att klara sig om de kommer i snabb kontakt med sjukvården.

Det är ett nytt propplösande läkemedel som fått akutvården att tänka om när det gäller hur snabbt man måste ta hand om strokedrabbade.

Nu skickas ambulans akut med blålampa när man ser en möjlighet att använda sig av läkemedlet, som måste ges inom tre timmar från stroken.

Dessvärre kan de flesta inte bli hjälpta. En faktor är att risken för hjärnblödning ökar vid behandlingen. Framförallt äldre över 80 år tillhör riskgruppen och där utförs aldrig behandlingen.

Dessutom upptäcker många stroken försent. Per Svensson som är neurologläkare på länssjukhuset säger att kunskapen om att vara skyndsam och kontakta sjukvården vad gäller stroke är dålig, bland annat eftersom det är svårt att veta om man drabbats.