Strålskyddet i akut kris

Statliga kontrollorganet Strålskyddsinstitutet har flera gånger de senaste åren kritiserat Studsvik utanför Nyköping för företagets hantering av radioaktivt material. Men nu är det svenska strålskyddsarbetet i akut kris, Det skriver tolv namnkunniga forskare, organisationstoppar och myndighetspersoner från bland annat Strålskyddsinstitutet på Dagens Nyheters debattsida idag.

Enligt debattartikeln är läget sämre idag än före Tjernobylolyckan 1986. Den svenska forskningen på området håller på att tyna bort och svensk strålskyddsforskning tappar i kompetens. Och trots att förekomsten av strålning i samhället ökar, så ökar inte anslagen till forskning på området strålskydd.

Det gör Sverige också dåligt rustat för att möta framtida hot som exempelvis strålning från mobiltelefoner och terrorhot med radioaktiva ämnen, skriver de.

I debattartikeln krävs nu att kontrollmyndigheten Strålskyddsinstitutet snabbt får mer anslag för att finansiera forskning.