Övertidsblockad i hamnar

Sedan natten till fredag råder det övertidsblockad i de flesta av landets hamnar.
Det är Hamnarbetarförbundetet som gått ut i konflikt.
1 400 hamnarbetare i 24 hamnar är berörda.
I Uddevalla hamn är alla hamnarbetare anslutna till transport och berörs därför inte av konflikten.

Hamnarbetareförbundet går ut i konflikt.
-Vi har inte haft några offentliga kontakter som har fått oss att ompröva det beslutet, säger Björn A Borg, förbundets ordförande, till TT.

Blockaden pågår fram till måndagen den 8 maj. Den berör omkring 1 400 hamnarbetare i 24 hamnar, främst i Stockholm, Göteborg och längs Norrlandskusten norr om Gävle.

Förbundet vill skriva kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges Hamnar och Transportgruppen. Arbetsgivarna har i stället valt att skriva kollektivavtal med LO-förbundet Transport.

Arbetsgivarsidan, i organisationerna Sveriges Hamnar och Transportgruppen, anser det orimligt att det är tillåtet att vidta konfliktåtgärder för att få kollektivavtal på ett område där kollektivavtal redan finns.

TT: Vad vill ni att arbetsgivarna ska göra?
-Vi vill vara en jämbördig avtalspart, men vi vill inte ha oliktydande avtal. Det finns andra avtalsområden där arbetstagarsidan har två förbund, och det fungerar alldeles utmärkt, hävdar Björn A Borg.

Blockaden ska sedan upprepas helgen 13-16 maj. Nästa helg blir blockaden mellan den 20 och 24 maj. Med andra ord ökar antalet blockad-dagar med en för varje helg. Det är en mjuk och rimlig åtgärd, anser Borg. -Vi vill ge alla parter mer respit, säger han.

Från den 3 juni gäller blockaden tills vidare./ TT