Höga halter av miljögift vid flygplatsen

1:24 min

Halterna av det miljöfarliga ämnet PFOS är tre gånger så höga vid Örebro flygplats om man jämför med Arlanda flygplats. Det visar ytvattenprover som har tagits i området kring Örebro flygplats.

 Jaquline Rydberg som har gjort studien, säger att det inte går att blunda inför detta resultat.

–- Det är inget vi kan förbise, utan det är något som indikerar att här måste vi göra fler undersökningar. Vi har hittat halter som är höga om man jämför med vad man har hittat kring andra flygplatser, säger hon.

Studien gjordes efter att det visat sig att uttrarna i länet hade höga halter av giftet PFOS i sig. Det rör sig om ett cancerframkallande ämne som finns i bland annat släckningsskum. Enligt Jaquline Rydberg släpptes släckningsskummet ut på Örebro flygplats i ungefär tio år.

Ytvattensprover har också tagits vid SAKAB i Kumla och här var halterna nästan så höga som vid flygplatsen. SAKAB säger att de ska undersöka detta närmare. I området kring flygplatsen har hushållen egna brunnar, men om de höga halterna har påverkat deras dricksvatten är än så länge oklart, enligt Jaquline Rydberg.