Vanlig lägenhetsuthyrning slutade i hot om kronofogden

För en privatperson från Knivsta kom en vanlig lägenhetsuthyrning att sluta i skulder och hot om kronofogden. Orsaken är att socialförvaltningen i Gottsunda hoppade av sitt åtagande att hjälpa Daniel Wennman.

Daniel Wennman hyrde ut sin lägenhet i andra hand, och socialförvaltningen i Gottsunda lovade att se till att hyrorna betalades in för den person som flyttade in. Men förvaltningen hoppade av sitt åtagande, och nu står Daniel Wennman med skulder på över 7 000 kronor.

Kontraktet skrevs på sex månader, och det skrevs under på socialkontoret i Gottsunda där socialsekreteraren lovade att se till att hyran för den nye hyresgästen kom in till bostadsbolaget.

Men efter två månader fördes ärendet över till Knivsta kommun, och sedan har varken Knivsta eller Uppsala velat betala hyran. Knivsta har efter Daniels påtryckningar gått in och betalat för en månad, men för två månadshyror på sammanlagt drygt 7000 kr har inga pengar kommit in.

Socialsekreteraren i Gottsunda har sagt till Daniel att hon inte tänkte på att ärendet skulle hamna i Knivsta. Och i Knivsta hänvisar man till Uppsala. Chefen för socialbidragsenheten i Gottsunda är Jesper Bjurström vill inte kommentera enhetens agerande i radio.

Upplandsnytt ringde upp den socialsekreteraren som var med vid kontraktskrivandet men den socialsekreteraren lade på. Varken Uppsala eller Knivsta kommun vill kännas vid saken, och kvar står Daniel med dom obetalda hyrorna.