Felaktigt att anställa danska prsäter

Karlstads stifts satsning på att värva danska präster till Värmland och Dalsland är felaktig. Stiftets handlande ifrågasätts nu av Svenska kyrkans överklagandenämd, som är kyrkans motsvarighet till högsta domstolen. Nämden menar att Svenska kyrkan inte får ge utländska präster fast anställning på det viset och att det är ett brott mot den rådande kyrkoordningen.

Biskopen Esbjörn Hagberg säger till VF att han är överraskad och menar att stiftet tolkat kyrkoordningen på ett annat sätt. För närvarande arbetar sex danska präster i Karlstads stift.