Saudiavtalet: Detta står på spel

Hur viktigt är det militära samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien, och vilka konsekvenser skulle det bli om Sverige sa upp avtalet?

Saudiavtalet: Detta har hänt Saudivapen: Hela avslöjandet

Saudiarabien är den största största exportmarknaden i sin region. Enligt de sista siffrorna från SCB uppgår den svenska exporten dit till närmare 13 miljarder kronor - den fjärde största marknaden utanför Europa efter USA, Kina och Japan.

Näringsminister Mikael Damberg har pekat ut Saudiarabien som en av de viktigaste och mest prioriterade exportmarknaderna. Sverige har de senaste åren bland annat sålt övervakningssystemet Erieye och pansarvärnsrobotarna Bill till Saudiarabien. Hör mer om det här.

Det är oklart vilka konsekvenserna skulle bli om Sverige mot saudiernas vilja helt sade upp avtalet, men troligtvis riskerar det att påverka exporten inte bara på det militära området.

Stora kontrakt till saudierna beslutas i regel av ministrarna i den styrande kungafamiljen, vilket innebär att kungafamiljen kraftigt kan strypa handeln om man så önskar.

Efter det militära samarbetsavtalet tecknats inledde myndigheten FOI ett samarbete kring byggandet av en vapenfabrik i landet. Då regeringen fick kalla fötter och ville stoppa fabriken bedrev saudierna mer eller mindre utpressning gentemot regeringen för att få dem att förlänga samarbetet.

Dels genom att den biträdande ministern skrev ett brev och genom påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg. Budskapet var att om samarbetet kring vapenfabriken bryts riskerar samtliga affärskontrakt med Saudiarabien annulleras. Hör mer om det här.

Sannolikt försöker regeringen nu utröna vilka konsekvenserna skulle bli om avtalet helt rivs upp och om man kan erbjuda saudierna något civilt samarbete som kompensation.