Det är svårt för invandrare att hitta bostad

1:38 min

Personer från andra länder har svårt att hitta någonstans att bo i Sverige. När de först kommer får de bo på särskilda boenden, som myndigheten Migrationsverket har. De som sedan får rätt att stanna kvar i Sverige ska försöka att hitta en egen bostad. Men ofta är det svårt.

Klicka på texten om du vill läsa mer!

Just nu är det omkring 10 000 personer som väntar på att få en bostad och nästa år kommer det att vara många fler.

En av dem som väntar på bostad är Daniel från det afrikanska landet Etiopien:
-  Om jag fick ett eget ställe att bo på vore bättre och jag kan tänka mig att bo var som helst i Sverige, säger Daniel.

Redan för 1 år sedan fick Daniel veta att han får stanna i Sverige. Men han bor fortfarande kvar på ett särskilt boende i Småland. Och han delar ett rum och kök med 6 andra personer från olika länder.

Svårare att hitta en bostad
Det blir allt fler människor från andra länder, som har fått rätt att stanna i Sverige, som ändå bor kvar på de särskilda boendena.

I slutet av förra året var det runt 10 000 personer, som tvingades bo kvar och det är många fler än tidigare.

Det finns flera förklaringar till att det kan vara svårt att hitta någon bostad. Många kommuner saknar lediga bostäder och allt fler personer väntas få ja till att stanna i Sverige.

Förra året var det allt fler som lyckades ordna en bostad genom till exempel släkt och vänner. Men för de som inte lyckas är det svårare att komma in i det svenska vardagslivet.

Daniel letar varje dag bland sina vänner och på internet, efter någonstans att bo.