Södra tar över granplantsodling

Södra skogsägarna har tagit över företaget Odlarna Tve som har plantskola i bland annat Falkenberg. Södra Odlarna AB blir det nya namnet på skogsplantföretaget.

Det nya företaget kommer att ha resurser att förse Södras medlemmar med plantor för att ersätta den stormfällda skogen. Södra Odlarna får 22 fast anställda och omkring 100 säsongsanställda, som tillsammans årligen ska driva upp 35 miljoner gran och tallplantor.