Nej till mobilmast i Åby

Det var fel att sätta upp en mobilmast i bostadsområdet Stationsgärdet i Åby utanför Norrköping. Det har Länsstyrelsens utredare kommit fram till och föreslår att Byggnads- och miljöskyddsnämndens bygglov ska upphävas.

Både en förskola och boende har protesterat mot masten som kom på plats utan att de hade underrättats.

Länsstyrelsens utredare konstaterar att bygget av telemasten strider mot detaljplanen och att avståndet till bostadstomterna är mindre än mastens höjd, vilket medför problem bl a genom den förändrade utsikten och risken för skador om delar av masten skulle falla ner på marken.

Mobilmastföretag och andra berörda har två veckor på sig att svara på Länsstyrelsens preliminära yttrande och därefter fattas det slutgiltiga beslutet.