Skadestånd krävs för konsthotell

Mannen bakom planerna på ett konsthotell i Tjuvahålan i Tylösand, Bengt-Göran Jareteg stämmer Halmstad kommun och kräver ett skadestånd på 5,8 miljoner kronor. Det skriver Hallandsposten. Pengar som han uppger att projektet kostat honom. Konsthotellet fick aldrig något bygglov

Som vi berättat tidigare är ägaren mycket kritisk mot framförallt stadarkitekten som enligt honom gjorde utfästelser om att bygglov skulle beviljas, något som politikerna i byggnadsnämnden sen inte gjorde, eftersom man ansåg att bygget skulle bli allt för stor på den platsen. Stadsarkitekten, planchefen, och övriga tjänstemän inom byggnadskontoret har lämnat felaktiga upplysningar och råd står det i stämningsansökan. Jareteg anser att han fått felaktiga råd och upplysningar av flera av byggnadskontorets tjänstemän.

Beslutet har överklagats till både länsstyrelse och länsrätt som båda gått på byggnadsnämndens linje att konsthotellsförslaget strider mot detaljplanen i området.