Antioxidanter förlänger livet

Ytterligare en studie stödjer nu tesen att antioxidanter, de enzym som det finns gott om i frukt och grönsaker, verkligen har en livsförlängande verkan.

I en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Science, har man förlängt livet på möss med 20% genom att öka deras förmåga att producera och ta upp antioxidanter i kroppen.

Detta skedde genom att man förändrade generna på mössen.

Resultaten stödjer teorin att kroppens åldrande beror på att cellerna bryts ner av fria syreradikaler, och att det alltså är möjligt att i viss mån bromsa den verkan genom tillskott av antioxidanter.