40-procentig höjning av taxeringsvärden

Nya kraftiga höjningar av taxeringsvärdena är att vänta för villaägare i Halland.

Villaägarnas Riksförbund har gjort en prognos som tyder på att taxeringsvärdena i stora delar av Halland kommer att höjas med nästan 40 procent, med kraftigt höjd fastighetsskatt som konsekvens, från och med nästa år.

Fastighetsskatten idag är en procent på taxeringsvärdet.