Undervattenskabel mäter golfströmmen

Kabeln ska mäta om den varma strömmen som gör Norden bebolig förändras under årens gång, och vad det i så fall beror på. Påverkar vi människor strömmen, eller har det naturliga orsaker?

Den Nordatlantiska strömmen - det är Golfströmmens förlängning upp mot Norden, den som för med sig sydlig värme upp till våra breddgrader och gör Norden beboelig.

Ovanför Färöarna passerar den här havsströmmen över en fiberkabel som ligger på havets botten - och det gör det möjligt för Peter Sigray, forskare vid Stockholms universitet, att ta hem data om hur mycket vatten som passerar med den Nordatlantiska strömmen

– Med hjälp av kabeln mäter vi ett av de tre huvudflödena in till de Nordiska haven, det varma vatten som är viktigt för att vi ska få ett drägligt klimat här uppe i Norden, förklarar han.

Mäter spänning

Kabeln på havets botten har inte lagts ut där speciellt för att hämta hem de här uppgifterna. Den fanns redan där, och ansluter tio mil norrut till den transatlantiska kabeln, den mellan Europa och USA. Men den går att använda också för att mäta havsströmmar. För när saltvattnet ovanför rör sig genom jordens magnetfält bildas en spänning, som registreras i kabeln på havets botten.

Principen är densamma som i en cykeldynamo - laddade partiklar rör sig i ett magnetfält och ger upphov till en spänning och en ström.

Data skickas till Peter Sigray i Stockholm och han kan få fram kurvor över hur vattenmängden ovan kabeln varierar.

Naturliga fenomen eller människans påverkan?

Än så länge har han bara data från två år men han hoppas få fortsätta och och först efter lång tid blir mätserien riktigt värdefull

– Det vi är ute efter egentligen är att följa strömmen till de nordiska haven under många år och koppla förändringar till vad som gett upphov till dem - är det naturliga fenomen eller vi människor som har påverkat klimatsystemet? säger Peter Sigray.