Sveriges hormonbråk med EU-kommissionen hettar till

1:49 min

EU-kommissionen tar strid mot Sverige när det gäller svenska regeringens hot om att stämma kommissionen inför EU-domstolen för att inte i tid ha infört regler om hormonstörande ämnen. Det framgår av den senaste skriftväxlingen mellan regeringen och kommissionen.

Stämningen handlar om att kommissionen inte infört de regler som krävs för att stoppa hormonstörande ämnen som bland annat finns i antibakteriella medel för skor och kläder och bekämpningsmedel mot skadedjur och i jordbruk.

Att EU-kommissionen inte infört de regler som skulle ha funnits sedan december 2013 innebär stor risk för att de produkter som skulle stoppas fortfarande finnas kvar på marknaden. Det handlar bland annat om antibakteriella medel för skor och kläder, bekämpningsmedel i jordbruk, och biocider som används utanför jordbruket - till exempel mot vägglöss, råttor och mygg.

Beslutet om att förbjuda hormonstörande ämnen grundar sig på risk för bland annat testikelcancer, bröstcancer och prostatacancer samt skador på för tidigt födda barn. I ett hemligstämplat brev har EU-kommissionen besvarat svenska regeringens stämningsansökan med att det är nödvändigt först göra en konsekvensanalys.

Sverige avfärdar i sitt svarsbrev EU-kommissionens argument och anklagar EU-kommissionen för passivitet. Regeringen är också kritisk till kommissionens argument om ekonomiska hänsyn och det finns i brevet en klar misstänksamhet mot att EU-kommissionen skjuter på sitt beslut av hänsyn till berörda europeiska industrier.

Sverige uppfattar kommissionens brev som att tidsfristen inte längre skulle gälla och frågar om 2020 nu är ett nytt datum för införandet av reglerna. Sedan Sverige skickade in sin stämningsansökan har flera länder anmält att de stödjer Sverige.

Stödet kommer från Frankrike, Nederländerna, Finland och Danmark. Även Europaparlamentet har lämnat sitt stöd. Vad som händer nu är att skriftväxlingen mellan regeringen och EU-kommissionen fortsätter. Om de två inte kommer överens får EU-domstolen till slut avgöra, en process som lär ta åtminstone ett år.