Sankt Sigfrid kan bli turistmagnet i kulturmiljösatsning

Länsstyrelsen ska nu tillsammans med Smålands museum slå fast en kulturmiljöstrategi för länet.

Tanken är bland annat att belysa hur betydelsefulla kulturmiljöerna är.

Projektledaren Heidi Vassi vill lyfta fram kulturarvet och kulturmiljön som en resurs, som bidrar till en god livsmiljö.

Det finns också förhoppningar om att kunna utveckla en kulturmiljöturism, lik turismen runt riddaren Arn i Västergötland, med personligheter som Kristina Nilsson och Sankt Sigfrid.