Ungdomsmål dröjer

Kalmar kommun har en målsättning att bli 2000-talets ungdomskommun. 1998 fattade kommunstyrelsen i Kalmar flera beslut om hur arbetet med barn- och ungdomsperspektivet ska bedrivas i de olika verksamheterna och 2000 utsågs man till Årets ungdomskommun. Men när man läser kommunens årsredovisning för 2001, så ser arbetet med att bli en ungdomskommun inte ut att ha kommit särskilt långt, utan planerna är fortfarande efter fyra år bara på planeringsstadiet.