Lappkodicillen till norsk domstol?

- Lappkodicillen gäller och om Norge säger nåt annat så får man pröva saken i domstol. Det säger sameminister Ann Christin Nykvist.

Efter att renbetesförhandlingarna inte kommit fram till något nytt renbetesavtal mellan Sverige och Norge så har svenska regeringen valt att avsluta förhandlingarna och låta Lappkodicillen från 1751 återigen träda i kraft från och med första maj.

Jubel
Renskötare i Sverige förlorade stora delar av sommarbetesmarkerna i Norge i och med den senaste renbeteskonventionen från 1972. Nu när Lappkodicillen kommer i kraft jublar samebyarna på svensk sida då man ser möjligheter att få tillbaka sina traditionella betesmarker i Norge.

Ny lag
Men samtidigt håller stortinget på med ett lagförslag som innebär att 1972 års renbetesavtal ska vara grunden för renbetet i Norge.
  - Om renskötare från svenska sidan möter den reaktionen då finns det ju former för en civilrättslig prövning och då är det ju norsk domstol som ska pröva vad den här norska lagen är värd, säger Ann Christin Nykvist.

Vill förhandla vidare
Men Nykvist poängterar samtidigt att det är en hypotetisk fråga om hur de svenska renskötarna kommer att kunna beta i Norge och hon vill därför inte utveckla resonemanget vidare.
 - Vår ambition är att det ska vara bra betesförhållanden för både renskötare i Sverige och i Norge och jag är beredd att sätta mig ner idag och förhandla med norska lantbruksministern.