Innebandyungdomar deltog i fylleslag

När SM för distriktslag nyligen spelades i Västerås lämnades en stor grupp spelare i åldrarna 16 till 18 år utan ledare på ett hotell. Efter att  spelarna övertalat gruppens chaufför att köra till Eskilstuna för att köpa alkohol så bröt något som flera liknat vid ett fylleslag ut på hotellet i Västerås.

Festen blev så vild att ett väktarbolag fick tillkallas.  Ungdomarna hade då stört många gäster och åstadkommit viss skadegörelse - mest i form av klotter. Sexton av dom 21 spelarna samt fyra ledare har nu straffats av det sörmländska innebandyförbundet och stängs av på varierande tid.

Spelarna har också dömts till böter till förbundet för att täcka skadegörelsen, en ansvarig ledare samt chauffören har dessutom stängts av från distriktslaget under tre år.

- Visst, det var ett högljutt fylleslag och våra killar stod för kanske 15-20 procent av det som skedde. De vet att de gjort fel, men tycker att de litet oförtjänt kommit i skottgluggen. Det säger Petri Liefvergren i styrelsen för Sörmlands Innebandyförbund.